CSR
Sidebar billede

CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed og tredobbelt bundlinje. Uanset hvilken betegnelse man bruger, handler CSR om, at vi som virksomhed udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Det handler om at drive forretning på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi. Det grundlæggende fundament for vores arbejde består af FN-initiativet Global Compact samt FN’s 17 verdensmål.

Læs om hele Coredesigns´s CSR her

CSR og miljø
Coredesign A/S ønsker ikke blot at være en pålidelig samarbejdspartner for vores kunder, men også at være et ansvarligt medlem af samfundet, lokalt som internationalt, og gøre en positiv forskel, hvor det er muligt. Vores kerneværdier er at yde et højt niveau af service udført af intelligente og empatiske medarbejdere, som forstår, hvordan vi bringer vores know-how i spil sammen med kunden, med fokus på at præsentere de mest miljøbevidste produkter i vores produktportefølje.

Hvordan arbejder Coredesign A/S med CSR og miljø?
Det grundlæggende fundament for vores arbejde består af FN-initiativet Global Compact samt FN’s 17 verdensmål. Vi tilsluttede os Global Compact i 2013 og har arbejdet fokuseret med FN’s verdensmål siden 2020. Vi er helt bevidste om, at vores muligheder for miljøarbejde primært omhandler vores produkter og fragten af disse. Derfor har vi besluttet at arbejde aktivt med at skabe en mere ansvarlig leverandørkæde. Dette arbejde foregår selvsagt i samarbejde med vores leverandører, som vi er i kontinuerlig dialog med omkring CSR og miljøaspekter. En del af dette arbejde består i at foretage leverandørevalueringer, indhente dokumentation på produkter og stille krav til at vores leverandører kender til og overholder vores Code of Conduct for socialt ansvar og miljø. Skulle det vise sig, at en leverandør har udfordringer, indgår vi først og fremmest i dialog med leverandøren om at få løst eventuelle udfordringer, men som en sidste konsekvens kan vi se os nødsaget til at afbryde samarbejdet. Denne forpligtelse er ikke kun en etisk forpligtelse, men også et aspekt, som Coredesign A/S har forpligtet sig til i henhold til vores ISO-certificeringer.

FN’s Verdensmål
Coredesign A/S har besluttet sig for at arbejde aktivt og fokuseret med FN’s verdensmål. Vi har helt specifikt valgt at arbejde med verdensmål 12 i form af delmål 12.2.1 og 12.2.2. Delmål 12 omhandler ansvarligt forbrug og produktion, og delmålene handler om materiel fodaftryk og materialeforbrug. Vi nærer ingen illusioner om, at vi alene kan nedbringe det gennemsnitlige forbrug for borgere på nationalt plan, men vi er opsatte på at gøre, hvad vi kan for at bidrage til målene for bæredygtig udvikling. Måden, vi vil forsøge at bidrage på, er ved at gøre det til en prioritet at rådgive vores kunder og hjælpe med at vælge de mindst miljøbelastende produkter. Dette betyder også, at vi bruger både tid og energi på at skabe det rette produktsortiment med fokus på produkter med et fornuftigt livscyklusperspektiv og en lang levetid.

Hvordan arbejder Coredesign med specifikke ordrer og specifikke krav?
Coredesign A/S ønsker at levere kvalitet, men for os er kvalitet ikke kun noget som beskriver produktets fysiske egenskaber og holdbarhed, men derimod hele processen fra første kontakt til kunden har fået leveret sine varer. Det betyder også, at specifikke krav til dokumentation, CSR og miljø er lige så vigtige for os som at få det rigtige produkt til rette tid og den rigtige pris. Derfor har vi valgt at blive både ISO9001 og ISO14001-certificeret. Med certificerede kvalitets- og miljøledelsessystemer arbejder vi aktivt og dokumenterbart med at forbedre os kontinuerligt, og vi forpligter os til at arbejde struktureret med alle aspekter af processen. Vores ledelsessystemer omhandler, udover at levere ordentlig kvalitet og service, miljø og CSR-aspekter for både produkter og leverandører. Vi har således forpligtet os til at evaluere kontinuerligt på både produkter, dokumentation og leverandørers præstationer i alle aspekter.

  • Emballering
  • Miljøforhold
  • Sundhedsforhold
  • Andre CSR-forhold
  • Produktdokumentation
  • Mærkningskrav
  • Ønskede miljøanprisninger

Vi arbejder med strømlinede IT-systemer, som skal hjælpe os med at sikre, at vi kommer alle kvalitets- og miljøaspekter igennem ved hver ordre, og det er vores mål, at kunden føler sig tryg gennem hele processen.
Når et tilbud bliver til en ordre, oprettes den således i vores IT-system og produktion igangsættes i henhold til aftalens specifikationer, dokumentations-/testkrav og andre lovkrav hvor relevant. Indkøberen sikrer, at alle aftaler omkring emballage, mærkning, etiketter og andre specifikationer opfyldes.
Skulle der opstå en situation, hvor en kunde efterspørger et bestemt materiale, hvor der findes mere miljøbevidste alternativer, vil vi altid forsøge at foreslå dette i stedet.

Kundetilfredshed
Da vi er certificerede inden for kvalitets- og miljøledelse, er kundetilfredshed et helt grundlæggende og naturligt aspekt af vores dagligdag. Vi foretager løbende kundetilfredshedsundersøgelser og evalueringer, så vi kan opretholde og forbedre vores service fremadrettet. Det er yderst vigtigt for Coredesign, at kunden har den bedst mulige oplevelse i alle dele af processen, fra tilbud afgives til varerne er leveret.

Skulle der forekomme reklamationer, håndteres de i henhold til vores procedure for håndtering af afvigelser, som er en del af vores ledelsessystemer. Dette betyder, at reklamationer registreres, analyseres og lukkes ved samme systematik hver gang.

Sidebar billedeSidebar billedeSidebar billede

Vi samler på glade kunder!

All search results