0

CSR

Det drejer sig ikke om at snakke – det drejer sig om at tage stilling og tage action. Hos Coredesign har vi en CSR-politik som tager udgangspunkt i de 17-verdensmål, med formål i at gøre en positiv forskel. Vi HAR taget stilling og action - både internt og eksternt i forretningen – til fordel for dig som kunde! Vi er bevidste om vigtigheden af kvalitetsledelse og arbejder med et særligt fokus omkring bæredygtighed og genbrug, med tanke i LEAN-effekten. I starten af 2021 blev Coredesign ISO certificeret, efter de internationale standarder, for kvalitet og miljø hhv. ISO90001 og ISO140001. En certificering vi er meget stolte af og som særligt understøtter måden vi igennem mange år har haft fokus på; miljø og produktstyring, kvalitetsledelse, kundetilfredshed og leverandørstyring.

Vi kan varmt anbefale at følge med her https://csr.dk

meget god brugbar viden som du ikke kan undvære inden for CSR/Bæredygtighed.

Om FNs verdensmål for bæredygtighed

I 2015 blev alle verdens lande enige om 17 mål, der skulle nås inden 2030 for at sikre en bæredygtig global udvikling.

Hvordan kan du og din virksomhed bidrage til, at vi får en mere bæredygtig udvikling for vores planet og os selv? Du kan blive partner med verdensmål.dk og understøtte din virksomheds CSR endnu mere. Med verdensmål-stemplet kan dine kunder, partnere og leverandører se, at du engagerer dig i at skabe en mere bæredygtig verden.

Med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål har vi sat fokus på, hvordan du som partner kan være med til at sikre, at flere får adgang til rent vand, bæredygtig energi, mad, uddannelse osv.
Du kan her læse mere om hvert af de 17 mål og også finde henvisninger til FNs egne beskrivelser.

Hvis vi skal nå at opfylde de 17 verdensmål inden 2030, er der brug for en fælles indsats. Ikke kun i andre lande. Ikke kun fra FN og regeringernes side. Men fra os alle. Det er baggrunden for Verdensmål.dk.

De 17 mål

1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
5. Ligestilling mellem kønnene
6. Rent vand og sanitet
7. Bæredygtig energi
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
9. Industri, innovation og infrastruktur
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats
14. Livet i havet
15. Livet på land

0