ISO 9001 og ISO 14001
Sidebar billede

ISO 9001 og ISO 14001

En ISO-certificering betyder, at man som virksomhed har implementeret et kvalitetsledelsessystem inden for en eller flere standarder. Standarden er procesorienteret og lægger vægt på løbende forbedringer, effektivitet og kundetilfredshed. Vi har valgt at blive certificeret efter de internationale standarder inden for hhv. kvalitet og miljø – ISO 9001 og ISO 14001. Disse to ISO-certifikater er vi særligt stolte af, da de understøtter det arbejde, vi har haft fokus på i mange år – nemlig kundetilfredshed, kvalitet i rådgivning og produkter samt leverandørstyring og miljø & product compliance.

Miljø og Kvalitet i fokus

Læs vores optræden i Børsen om vores ISO-rejse her

Efter knap et års intenst arbejde blev Coredesign A/S ISO-certificeret inden for hhv. kvalitet og miljø – ISO 9001 og ISO 14001.

Kvalitet handler her i høj grad om, at man skal have 100% styr på fejl, reklamationer og rettelser. Derfor skal alle fejl og håndteringer af afvigelser skrives ned, mens arbejdsprocesserne skal være så optimale som overhovedet muligt. Det kan for eksempel være ved hjælp af digitale systemer til bl.a. at organisere ordrer og klager. Derfor har vi også f.eks. i 2021 implementeret et nyt CRM-system for at optimere arbejdsprocessen.

Hvad angår miljø, skal samtlige led i forsyningskæden kunne dokumenteres. Det vil sige, at når en kunde laver en ordre hos os, skal vi kunne stå inde for samt kunne dokumentere, at alt er i orden. Både EU og danske regler skal desuden også overholdes. Og så skal al slags spild undgås – også spild af tid.

Hos Coredesign har vi desuden fokus på FN’s 17 Verdensmål, og ISO 14001 er med til, at Coredesign tager mere ansvar og er med til at bidrage til en bæredygtig omstilling – især i forhold til verdensmål 12 ”At sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer”, som også er et verdensmål, vi har særligt fokus på. ISO 14001 styrker vores bæredygtige profil inden for blandt andet (som også indgår i verdensmål 12) bæredygtig praksis, forsvarlig håndtering af kemikalier og affald samt rapporter, der integrerer oplysninger om bæredygtighed.

Vi gør alt for at optimere vores arbejdstid og -processer. Vi arbejder effektivt, og når vi laver en fejl, får vi analyseret på den og stillet hv-spørgsmål som ”Hvor ligger fejlen?” og ”Hvordan sikrer vi, at det ikke sker igen?”. Dermed sikrer vi, at den samme fejl ikke gentages. Hele proceduren skrives ned, og det bliver også noteret i vores ISO-rapport.

Vores ISO-certifikater bekræfter og understøtter måden, som vi driver forretning på og bekræfter os i, at vores høje fokus på kvalitet og miljø er med til, at vores kunder kommer igen og igen. De fastlagte processer og det systematiske fokus på fejl giver dermed en højere kundetilfredshed.

I vores hverdag og det daglige arbejde betyder ISO følgende:

Vi stræber efter at være kundens samarbejdspartner. Vi ønsker ikke blot at levere kvalitet, men arbejder altid imod at give kunderne den bedste vejledning og rådgivning. På den måde giver vi kunderne den bedste løsning. Med andre ord: Vi ønsker at levere en tilpasset løsning, så hver enkelt kunde kan få opfyldt deres behov. Derfor:

  • Vil vi basere vores løsninger på dialog med kunden, hvor vi bruger den nødvendige tid til at forstå, hvad kunden reelt ønsker sig og har behov for.
  • Vil vi levere det aftalte til den aftalte tid og rigtigt første gang.
  • Vil vi holde os ajour med relevant lovgivning og sørge for at efterleve den i praksis ved hele tiden at foretage de nødvendige ændringer i vores system og i vores daglige arbejde.
  • Vil vi løbende holde øje med vores medarbejderes kvalifikationer og sikre, at de modtager den efteruddannelse, internt som eksternt, som gør dem til kundens bedste sparringspartnere.
  • Vil vi løbende holde et vågent øje med fejl og risiko for fejl, lære af dem og undgå at lave de samme fejl igen.
  • Vil vi levere produkter med en kvalitet, der sikrer en god levetid, og som bruges efter hensigten.

Se vores ISO Certificering

Sidebar billedeSidebar billedeSidebar billede

Vi samler på glade kunder!

All search results