DanskEnglish
0
0

Skatteregler

Når det kommer til personalegoder, er der nogle regler fra Skat, der skal overholdes. Det er, hvad end det er firmatøj, -julegaver, kontanter, gavekort og lignende. Hos Coredesign A/S vil vi rigtig gerne hjælpe dig med at blive klogere på disse regler, og derfor har vi lavet nogle eksempler til dig.

Skatteregler for firmatøj

Beskatning af arbejdstøj afhænger af, om arbejdsgiveren stiller arbejdstøj eller almindeligt tøj til rådighed, eller om arbejdsgiveren udbetaler tilskud eller godtgørelse til uniform.
Stiller du fri uniform eller arbejdsdragt med logo til rådighed for en ansat, skal den ansatte ikke betale skat af det.

Tøjet er skattefrit, så længe det er under bagatelgrænsen

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234879

Bagatelgrænsen er beskrevet her:

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234874

(Tøj med logo betragtes ikke som “Julegaver og Tingsgaver”)

Skatteregler for firmatøj, der er sportstøj
Får du stillet sportstøj til rådighed af din arbejdsgiver med logo på, skal du stadig betale skat af tøjet. Det gælder også sportstøj, som arbejdsgiveren forærer sine ansatte som en del af et event. Du skal derfor betale skat af din løbe T-shirts til motionsløb som DHL-stafetten, cykeltøj med logo til fælles deltagelse i et cykelløb eller andre personalegoder/begivenheder, du deltager i som en del af din ansættelse. Men her gælder bagatelgrænsen, og du skal derfor ikke betale skat af din løbe T-shirt og lignende, hvis det samlede beløb, du modtager på et år, ikke overstiger 1.100 kr. Dette er de gældende regler pr. oktober 2020.

Skatteregler for firmajulegaver til personale

Tingsgaver til en værdi på op til 900 kr. (fx vin, chokolade eller en lysestage)

Hvis julegaven har en værdi på højst 900 kr., og andre gaver i løbet af året har en værdi på fx 500 kr., skal medarbejderen kun betale skat af de 500 kr.

  • Julegaven på højst 900 kr. tæller med i de 1.200 kr. (2021), som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden medarbejderen skal beskattes.
  • Gaver for mere end 1.200 kr. i 2021 (1.200 kr. i 2020) betyder, at hele beløbet skal beskattes – dog kan man holde julegaven på højst 900 kr. ude af regnestykket.

Tingsgaver til en værdi mellem 900 kr. og 1.200 kr.

  • Julegaven tæller med i de 1.200 kr. (2021), som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden medarbejderen skal beskattes.
  • Julegaver større end 900 kr. kan ikke holdes uden for regnestykket. Derfor skal en julegave på 901 kr. beskattes, hvis det samlede gavebeløb fra arbejdsgiveren det pågældende år er større end 1.200 kr. (2021).

Arbejdsgiveren kan godt give en julegave, der har en værdi på op til 1.200 kr. (2021). Men hvis arbejdsgiveren det pågældende år også har givet andre gaver, skal det samlede gavebeløb beskattes.

Julegaver til mere end 1.200 kr. er altid skattepligtige

Arbejdsgiveren skal opgive beløbet til os som en del af lønnen og kan trække hele udgiften fra som en driftsomkostning.

Eksempel:

Julegavens værdi Værdi af andet personalegode Beskatning Forklaring
900 kr. ingen En julegave til højst 900 kr. udløser ingen beskatning.
1.200 kr. ingen Julegaven er ikke over bagatelgrænsen på 1.200 kr., og der er ikke givet andre personalegoder det år.
900 kr. 300 kr. ingen Den samlede værdi er ikke over bagatelgrænsen på 1.200 kr.
910 kr. 300 kr. Beskatning
af 1.210
Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, og det friholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes.
900 kr. 500 kr. Beskatning
af 500 kr.
Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. Derfor kun beskatning af 500 kr.

Kontanter, gavekort og lignende

Medarbejderen skal betale skat af gaver i form af kontanter og gavekort, der kan byttes til kontanter. Den type gaver tæller også med som en del af de 1.200 kr., som udgør bagatelgrænsen for personalegoder.

Kilde: Skat.dk – Opdateret April 2021

Læs mere på www.skat.dk

Find firmajulegaver  her

0