ISO certificering

ISO certificering

En ISO-certificering betyder, at vores virksomhed har implementeret et kvalitetsledelsessystem i overensstemmelse med internationale standarder. Disse standarder er baseret på en procesorienteret tilgang og lægger vægt på kontinuerlig forbedring, effektivitet og kundetilfredshed. Vi er meget stolte af at være blevet certificeret efter ISO 9001 og ISO 14001, som er standarder inden for kvalitet og miljø. Disse certificeringer understøtter vores langvarige fokus på kundetilfredshed, kvalitet i vores rådgivning og produkter samt styring af leverandører og overholdelse af miljø- og produktnormer.

 

Vi blev ISO-certificeret efter næsten et års dedikeret arbejde. For os handler kvalitet i høj grad om at have 100% styr på fejl, reklamationer og rettelser. Derfor er det afgørende, at alle fejl og afvigelser bliver dokumenteret, samtidig med at vores arbejdsprocesser er så optimale som muligt. Vi anvender digitale systemer til at organisere ordrer og håndtere klager, og vi har eksempelvis implementeret et nyt CRM-system i 2021 for at optimere vores arbejdsgange.

 

Når det kommer til miljøet, er det vigtigt for os at kunne dokumentere hele vores forsyningskæde. Når en kunde afgiver en ordre hos os, skal vi kunne stå inde for og dokumentere, at alt er i orden. Vi skal overholde både EU-regler og danske love, og vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå enhver form for spild, herunder spild af tid.

 

Hos Coredesign har vi også et særligt fokus på FN’s 17 Verdensmål, og ISO 14001 bidrager til, at vi tager et større ansvar og arbejder hen imod en bæredygtig omstilling. Vi lægger især vægt på verdensmål 12, der omhandler bæredygtige forbrugs- og produktionsformer. ISO 14001 styrker vores bæredygtige profil inden for områder som bæredygtig praksis, forsvarlig håndtering af kemikalier og affald samt rapportering, der integrerer bæredygtighedsaspekter.

 

Vi gør alt, hvad vi kan, for at optimere vores arbejdstid og arbejdsprocesser. Vi arbejder effektivt, og når vi begår en fejl, analyserer vi årsagen og stiller os selv spørgsmål som “Hvor gik det galt?” og “Hvordan sikrer vi, at det ikke sker igen?”. Derved undgår vi gentagelser af de samme fejl. Hele proceduren bliver dokumenteret, og det indgår også i vores ISO-rapport.

 

Vores ISO-certificeringer bekræfter og understøtter den måde, vi driver vores forretning på. De bekræfter, at vores høje fokus på kvalitet og miljø er med til at sikre, at vores kunder vender tilbage gang på gang. De etablerede processer og den systematiske tilgang til fejlhåndtering resulterer i øget kundetilfredshed.

 

I vores daglige arbejde betyder ISO-certificering følgende:

 

Vi stræber efter at være vores kunders samarbejdspartner. Vores mål er ikke blot at levere kvalitet, men også at give vores kunder den bedste vejledning og rådgivning, så vi kan finde den optimale løsning til deres behov. Vi baserer vores løsninger på dialog med kunden og bruger den nødvendige tid til at forstå deres ønsker og behov.

 

Vi leverer det aftalte til tiden og gør det rigtigt første gang.

 

Vi holder os opdateret med relevant lovgivning og sikrer, at vi overholder den i praksis ved at foretage nødvendige ændringer i vores system og daglige arbejde.

 

Vi følger medarbejdernes kvalifikationer tæt og sikrer, at de får den nødvendige efteruddannelse, både internt og eksternt, så de kan være de bedste sparringspartnere for vores kunder.

 

Vi er konstant opmærksomme på fejl og risici for fejl, lærer af dem og undgår gentagelser.

 

Vi leverer produkter af høj kvalitet, der sikrer lang levetid og anvendes i overensstemmelse med hensigten.

 

Vi inviterer dig til at se vores ISO-certificering for yderligere oplysninger.

Læs mere
All search results