Coredesign 5 Core-værdier

Coredesign 5 Core-værdier

Det er afgørende for vores virksomhed at have klart definerede værdier. Disse værdier fungerer som retningslinjer, der guider vores handlinger, beslutninger og interaktioner både internt og eksternt. De skaber en ramme for vores virksomhedskultur, adfærd og image. Vores værdier fungerer som et kompas, der hjælper os med at opretholde en ensartet identitet og sikrer, at vi arbejder mod fælles mål. Lad os se nærmere på de fem værdier, vi har defineret, og hvorfor de er vigtige for vores virksomhed:

 

Tryghed:

Tryghed er en af vores kerneværdier, da den skaber tillid og troværdighed både internt og eksternt. Vi er stolte over at være ISO-certificerede inden for Kvalitet og Miljø (ISO9001 og ISO14001). Disse certificeringer sikrer, at vi har etableret en god struktur, styr på processer og forretningsgange, hvilket igen bidrager til en positiv oplevelse og leverance til vores kunder. Tryghed er også afgørende for vores medarbejderes trivsel og engagement.

 

Udvikling:

Udvikling er afgørende for vores virksomhed i en konstant skiftende forretningsverden. Vi er dedikerede til at følge med i tidens trends, tage kurser og uddanne os for at optimere vores forretning og produkter. Vi er innovative og tænker i digitalisering for at effektivisere vores processer og udfordre os selv. Ved at have udvikling som en central værdi viser vi vores proaktive tilgang til forandringer og vores vilje til at forbedre os.

 

Ærlighed:

Ærlighed er en af vores grundlæggende værdier, da vi tror på, at åbenhed, ærlighed og direkte kommunikation skaber tryghed og sikkerhed. Vi opfordrer til en kultur, hvor medarbejdere og samarbejdspartnere føler sig trygge ved at dele deres meninger og ideer. Ærlighed gør det lettere at løse problemer, håndtere konflikter og opbygge gensidig forståelse. Det er også vigtigt for os at være ærlige i vores branding og kommunikation med vores kunder.

 

Bæredygtighed:

Bæredygtighed er en central værdi for os, da vi har stort fokus på miljø og klima. Vi vælger nøje vores leverandører og producenter og sikrer, at de kan dokumentere produkternes livscyklus. Ved at have fokus på bæredygtighed reducerer vi vores miljømæssige påvirkning og bidrager til en mere bæredygtig fremtid. Bæredygtighed er også en måde, hvorpå vi differentierer os på markedet og appellerer til en stadig voksende gruppe af bevidste forbrugere.

 

Hjerterum:

Hjerterum er en værdi, der er dybt forankret i alt, hvad vi gør. Vi har hjertet med i vores daglige arbejde og ser mennesker som fundamentet for at drive en sund forretning. Vi værdsætter empati, respekt og omsorg for vores medarbejdere, kunder og samfundet omkring os. Ved at have hjerterum som en værdi skaber vi en positiv arbejdskultur, hvor vores medarbejdere føler sig værdsat og motiveret. Det hjælper os også med at opbygge stærke og langvarige relationer med vores kunder og samarbejdspartnere.

 

Samlet set er det vigtigt for vores virksomhed at have klart definerede værdier som disse. Vores værdier fungerer som en rettesnor for vores adfærd, kultur og målsætninger. De skaber sammenhæng, retning og et solidt fundament, der hjælper os med at træffe beslutninger, opretholde et godt omdømme og opnå succes på lang sigt.

Læs mere
All search results